علل متورم شدن گوش

افرادی که به صورت مداوم از استخرها استفاده می کنند و معمولا آب این استخرها هر چند وقت یکبار تخلیه نمی گردد به بیماری متورم شدن گوش نیز مبتلا خواهند بود.