علل متورم شدن گوش

علل متورم شدن گوش گرداوری شد

تورم گوش از خارج برخلاف تورم داخلی گوش یکی از موضوعات بسیار مهمی است که تنها برای عده ی خاصی از مردم به وقوع می پیوندد. داشتن گوش هایی که از حالت طبیعی خود به شکلی غیر طبیعی درآمده باشند و نگاه های تعجب برانگیز مردم صحنه ی نامناسبی را برای شما به وجود خواهد آورد. قطعا این حس خجالت را دوست نخواهید داشت. به همین دلیل تمایل دارید تا هرچه سریع تر متورم شدن گوش های خود را با درمان های مناسب بهبود ببخشید.

معمولا متورم شدن گوش حالتی است که برای جنس مذکر بیشتر اتفاق می افتد. در برخی از نزاع های خیابانی زمانی که ضربه ای به سمت گوش شما وارد می شود این ضربه منجربه ایجاد شکستگی و همچنین جمع شدن لخته های خون در محل خواهد شد. شما در زمان وارد شدن ضربه نمی توانید تصویر درستی از گوش های خود ببینید این حالت زمانی مهم جلوه داده می شود که فردی به گوش های شما اشاره کند و متورم شدن آن را به شما نشان دهد. در صورتی که تورم گوش ها به دلیل لخته ی خون باید در همان زمان های ابتدایی نیز درمان یابد در غیر این صورت اثر خود را باقی خواهد گذاشت.

از جمله علل دیگر متورم شدن گوش می توان به اعمال زیبایی اشاره کرد. امروزه دخترها و پسرها از گوشواره های بسیاری بر روی لاله گوش خود استفاده می کنند. این استفاده نیاز به سوراخ کردن گوش دارد و در بسیاری از این موارد سوراخ کردن به روش های غیر بهداشتی انجام خواهد شد. همین امر خود می تواند دلیلی بر عفونت لاله ی گوش و در نتیجه تورم آن شود. در افرادی که به جز طلا به سایر فلزات نیز حساسیت نشان می دهند متورم شدن گوش تنها با تغییر فلز مورد استفاده به راحتی درمان خواهد شد.

افرادی که به صورت مداوم از استخرها استفاده می کنند و معمولا آب این استخرها هر چند وقت یکبار تخلیه نمی گردد به بیماری متورم شدن گوش نیز مبتلا خواهند بود. زیرا با حضور آب غیر بهداشتی عوامل میکروبی بسیاری به سرتاسر بدن آنها منتقل می شود. در صورتی که این عوامل به زخم های اطراف گوش منتقل شوند ، عفونت های شدیدی را به همراه خواهند داشت که هر عفونتی معمولا با التهاب و قرمزی نیز همراه خواهد بود. در نتیجه استفاده از محافظهای گوش و چشم برای جلوگیری از این قبیل بیماری ها بسیار ضروری می باشد.