ساندویچ لذیذ از گوشت گوساله

معمولا غذاهای ساندویچی همانند ساندویچ گوشت گوساله به ذائقه ی برخی از افراد خوش تر از هر نوع غذای دیگری می آید .