تشخیص یک بیمار مبتلا به ویروس HIV

یک سری از علائم مربوط به بیماری HIV در زمره ی علائمی قرار دارد که به صورت عمومی در تمام بیماری ها مشاهده خواهد شد.