سنبل الطیب و کاهش فشار

سنبل الطیب و کاهش فشار گرداوری شد

سنبل الطیب و کاهش فشار

 

موقعیت های مختلف و اتفاقات گوناگون می تواند با حس خوب یا بد همراه باشد. برخی از افراد زود از کوره در می روند و نمی توانند بر خشم خود غلبه کنند. در نتیجه این افراد با افزایش ناگهانی فشار خون و هچنین تغییر در سیستم عصبی و قلبی مواجه می شوند. یکی از گیاهان مفید برای این افراد استفاده از سنبل الطیب می باشد. مصرف این گیاه برای کاهش دردهای عصبی بسیار مفید معرفی شده است.

زمانی که فشار خون یک فرد از حد نرمال خود فراتر رودکه در حدود 120 میلی متر جیوه بر روی 80 میلی میتر جیوه می باشد ، فرد با تغییر در عملکرد مغز و قلب مواجه خواهد شد. این تغییر در عملکرد دو ارگان مهم می تواند در نهایت به سکته ی مغزی یا قلبی نیز منجربه شود. برخی از مواقع این سکته ها در حد خفیف رخ می دهند اما در برخی از مواقع بسیار شدید می شوند. خطر مرگ برای افرادی که با فشار خون بالا و کنترل نشده در حال زندگی هستند ، همیشه و در هر جایی در کمین خواهد بود.

در طب سنتی در کنار مصرف داروهای کاهنده ی فشار خون استفاده از سنبل الطیب نیز به عنوان دارویی بسیار مؤثر در کاهش فشار خون و اثرات نامطلوب  آن معرفی شده است. این داروی گیاهی می تواند اثری آرامشبخش به بدن شما وارد کند و در نتیجه با تأثیر خود به آرامش سیستم عصبی و به پیروی از آن به کاهش فشار خون عصبی منجربه شود.

سنبل الطیب علاوه بر این موارد یابا یک تأثیر دیگر نیز همراه خواهد بود که این روش تغییر هم کاهش فشار خون شما را به همراه خواهد داشت. این گیاه دارویی میزان ادرار را افزایش می دهد. این خاصیت دقیقا مشابه با داروهایی کاهنده ی فشار خون می باشد که با حالت دیورتیک خود فشار خون فرد را در مدت زمان کمی به مرحله ای از تعادل نزدیک می کنند.

اگر از دردها و بی نظمی های پریود خود در رنج هستید و این مسئله ذهن شما را مشغول کرده است می توانید از سنبل الطیب بهره ببرید. با تنظیم گردش خون می تواند عملکرد قلب شما را هم تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه تپش قلب و ناراحتی های مربوط به قلب را تسکین بخشد.