خیانت مالی یا پنهان کاری هزینه ها

خیانت مالی یا پنهان کاری هزینه ها گرداوری شد

خیانت مالی یا پنهان کاری هزینه ها

 

یکی از مسائل روانشناسی روز در رابطه با روابط زناشویی مسئله مالی می باشد. زن و مرد هردو افرادی هستند که می توانند به نحوی بخشی از هزینه های مربوط به یک زندگی را متقبل شوند ، اما برخی از مواقع برخی از ناملایمت های رفتاری مابین این افراد نمی گذارد تا در این راه صادق باشند. برخی از مواقع ترس وجود دارد اما برخی از مواقع هم تنها اقتدار و غرور به عنصری مهم مابین مرد و زن تبدیل خواهد شد.

مردان به دلیل نقشی که دارند باید بیشترین هزینه های مربوط به یک زندگی را بر دوش بگیرند. برخی از آنها از حقوق ثابتی بهره مند هستند در نتیجه زن از این حقوق اطلاع دارد اما برخی دیگر که به صورت آزاد در حال کار هستند هیچ اطلاعی از میزان درآمد ماهیانه خود به همسرشان نمی دهند . همسر در چنین مواردی به دلیل آنکه بی اعتمادی می بیند ، رفتاری هم سو نشان خواهد داد. او هم از درآمدهای خود صحبتی به میان نمی آورد و حسابی را جداگانه به عنوان یک حساب برای روز مبادا باز خواهد کرد. زمانی که شوهر او چنین موضوعی را می فهمد عصبانی می شود و اظهار نارضایتی می کند ، در حالی که خود او آغازکننده این رفتار بوده است.

در مقابل افرادی هم وجود دارند که هم مرد و هم زن به صورت مخفیانه در طول هفته یا در طول هر ماه بخشی از هزینه های مربوط به خانه ی پدری خود را برعهده می کنند و در نتیجه درآمد خود را در دو جا خرج می کنند. چه خوب است که در ابتدای ازدواج این موضع برای طرفین توضیح داده شود. کمک به والدین به نحوی می تواند منجربه افزایش درآمد در زندگی آنها شود زیرا دعای پدر و مادر در پشت راه آنها باقی می ماند. این کار باید با رضایت زن و مرد صورت پذیرد .

صادق بودن در مسائل مالی به نحو مطلوبی می تواند از خیانت مالی و بی اعتمادی طرفین نسبت به یکدیگر جلوگیری کند. پنهان کردن درآمد در یک زندگی مشترک امری ناپسند است ، زیرا در کسب این درآمد هم زن و هم مرد شریک خواهند بود. تقسیم کارها و تقسیم دارایی نیز می تواند به عنوان بهترین روش برای تداوم زندگی مشترک باشد و از تهمت زدن های بی مورد و دلخوری های پس از آن نیز جلوگیری نماید. خیانت مالی یکی از دلایل مهم برای جدایی زن و شوهر از یکدیگر خواهد بود.