رازهای تربیت موفق فرزند

رازهای تربیت موفق فرزند گرداوری شد

رازهای تربیت موفق فرزند

 

تربیت کردن معمولی با یک تربیت موفق از زمین تا آسمان متفاوت خواهد بود. در امر تربیت کردن شما فقط دوست دارید تا فرزندی با ادب و خوب را به جامعه تحویل دهید اما رازهایی که برای یک تربیت موفق وجود دارد از جمله رازهایی است که در نهایت یک انسان موفق را به جامعه واگذار می کند. فرزندی که می تواند الگویی مناسب برای سایر افراد نیز باشد. این بزرگترین افتخار برای پدر و مادری است که سال های عمر خود را در بهترین زمان و مکان برای تربیت فرزندان خویش قرار داده و به هدف خود نایل شده اند.

برای تربیت موفق فرزند خود لازم است تا همچون یک دوست در کنار او باشید. با او بگویید و بخندید از نصیحت کردن های پی در پی و غیر ضروری و منع کردن های بی مانع خودداری کنید. به او یاد دهید تا به شما متکی نباشد. به او اجازه دهید تا در سنین بزرگسالی به تنهایی با دوستان خود به بیرون برود . در جیب او پول قرار دهید . به چنین ترتیبی او متوجه توجه شما نسبت به مسائل شخصی خود خواهد بود. برای به دست آوردن پول به هر دروغی گرایش پیدا نخواهد کرد.

سعی کنید تا در فضای منزل خود کتاب خواندن را به فرزندان خود یاد دهید. پدر و مادری که دائما با گوشی های خود در حال بازی کردن و سرگرم شدن باشند قطعا نباید انتظار تربیت موفق فرزند خود را داشته باشند زیرا آنها تنها تکنولوژی را برای او فراهم نموده اند اما راه صحیح استفاده از آن را در اختیار او قرار نخواهند داد. استفاده از تکنولوژی بسیار خوب است و می تواند مسیری متفاوت و پرسرعت را برای آموزش و یادگیری به همراه داشته باشد.

پدر و مادر برای تربیت موفق فرزندان خود باید خودشان را به جای او قرار دهند. کمی کوچک شوند تا با نیازهای سن و سال او آشنا شوند. هیچ گاه فرزند ونیازهای او را با دوران خود مقایسه نکنید ، زیرا برای بار دوم به سراغ شما نمی آید چون پاسخ دریافتی از سوی شما را می داند.

یکی از رازهای مهم در تربیت موفق فرزند فراموش کردن اشتباهات کوچک او است. این فراموشی نباید بدون هیچ تذکری باشد ، زیرا تذکر ندادن و متوجه نکردن او نسبت به کار نادرست انجام شده قطعا تبعات بدتری خواهد داشت. تذکر دهید اما در حد متعادل ، از سرزنش های بیهوده خودداری کنید زیرا هیچ فایده ای به جز دوری فرزند از شما را نخواهد داشت.

 

تربیت کودک

یکی از روش های تربیتی در زمان نوزادی به بعد عدم توجه بیش از اندازه به خواسته های او است.

بیشتر بخوانید: تربیت کودک

 

تربیت پسر

یکی از مسائل تربیتی پسرها صحبت نکردن آنها در خصوص مسائلی است که در بیرون از منزل با آن روبه رو هستند. مادر به عنوان ستون محکم یک خانواده نقش کلیدی دارد.

بیشتر بخوانید: تربیت پسر

 

تربیت فرزندان در اسلام

یکی از موضوعات بسیار مهم در روش تربیت فرزندان در دین اسلام توجه به وعده هایی است که به فرزند خود می دهید.

بیشتر بخوانید: تربیت فرزندان در اسلام