روش تربیت فرزندان در دین اسلام

روش تربیت فرزندان در دین اسلام و تربیت فرزندان در اسلام گرداوری شد

روش تربیت فرزندان در دین اسلام

 

زمان در تربیت فرزندان از نظر دین اسلام و ائمه ی اطهار بسیار مهم است. در حقیقت تربیت فرزندان می تواند با بایدها و نبایدهایی همراه باشد ، چه خوب است که این امر و نهی ها در شرایطی که فرزند آماده شنیدن آنها می باشد به او گفته شود. دوره ی تربیتی در حقیقت به سه گروه تقسیم می شود. در گروه اول بچه ها در سنین کودکی و تا سنین هفت سالگی قرار دارند ، تربیت فرزندان در دین اسلام این دوره را تنها دوره ی آموزش می داند و اینکه فرزندان شما در این دوره بر شما سروری دارند.

پس از آن به دوره بسیار مهمی از زندگی وارد خواهید شد. تربیت فرزندان در دین اسلام این دوره ی هفت ساله را بسیار با ارزش می داند. از هفت سالگی تا چهارده سالگی سنین بسیار مهم و حساسی است که فرزندان از فرامین شما اطاعت می کنند. اگر دوست دارید تا فرزندی دوست دار اسلام و پیرو راه حق داشته باشید این دوره را دوره ی مهمی از زندگی او بدانید و از همان سنین هفت سالگی آموزش و انجام برخی از واجبات دین را به او یاد دهید. به عنوان مثال نگذارید که یک پسر به سن بلوغ برسد و پس از آن به او نماز خواندن را یاد دهید.

دوره ی بلوغ دوره ی بسیار حساسی است. اغلب پسران و دختران در این دوره احساس بزرگی می کنند و معمولا کمتر از زمان های دیگر هب روش های تربیتی پدر و مادر خویش پاسخ مثبت نشان می دهند. پدران و مادران باید سنین هفت سالگی و آغاز ورود به مدرسه را برای یاد دادن مسائل مهم زندگی و دینی انتخاب نمایند. قطعا با آموزش های پیوسته و ملایم و به دور از اجبار از نظر پوشش ، رفتار و اعمال به فرزندی صالح تبدیل خواهد شد. فرزندی که هر پدر و مادری آرزوی داشتن او را دارد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در روش تربیت فرزندان در دین اسلام توجه به وعده هایی است که به فرزند خود می دهید. فرزند شما دوست دارد تا شما به عنوان اولین الگوهای او به آنچه که در خصوص دین اسلام می گویید عمل کنید ، یکی از مهم ترین آموزه های دین اسلام توجه به وعده ها و عمل کردن به آنها و دوری از دروغ  است. متأسفانه در جامعه امروز ما مسائل مالی بیشتر از هر چیز دیگری در تربیت سوء فرزندان نقش دارد. این مادی گرا بودن را در ابتدا از خود و سپس از فرزندان خود دور کنید.

 

بیشتر بخوانید: تربیت فرزند