تأثیر خانواده ها در آرایش دختران

تأثیر خانواده ها در آرایش دختران گرداوری شد

تأثیر خانواده ها در آرایش دختران

 

آرایش کردن راهی برای افزایش زیبایی خواهد بود اما متأسفانه امروزه آرایش کردن در خانم ها به نوعی به سنین پایین انتقال یافته است. در گذشته خانم هایی که در شرایط ینی مدرسه به سر می بردند به هیچ عنوان از لوازم آرایش استفاده نمی کردند اما امروزه حتی در درون مدرسه ها نیز این لوازم وجود دارد و به عنوان راهی برای زیباتر به نظر رسیدن در زمان خروج از مدرسه خواهد بود. خانواده تأثیر بسیاری در سن آرایش دختران برعهده دارند.

طرز فکر و میزان سواد برخی از خانواده ها در این شرایط مؤثر است. اینکه دائما به فرزند دختر خود تأکید داشته باشید که از سن شوهر کردن تو گذشته است و درس خواندن برای تو فایده ای ندارد قطعا به عنوان راه حل پیشنهادی برای رسیدگی بیشتر به ظاهر او پیش قدم شده اید. او دیگر به دنبال درس خواندن نیست بلکه با زیباتر جلوه دادن چهره ی خود به سمت جلب نظر جنس مخالف خود است تا بتواند هرچه زودتر به صحبت های خانواده پایان بدهد. متأسفانه بسیاری از این ازدواج ها به طلاق منجربه خواهد شد.

اما اگر خانواده حامی فرزند خود باشند و به او اجازه دهند تا تنها در مراسم خاص به آرایش کردن بپردازد هم او را منع نکرده اند و هم فرصتی برای امتحان کردن را به او می دهند. آرام آرام دختران متوجه می شوند که آرایش کردن یعنی داشتن چهره ای مصنوعی و به عنوان یک راه برای جذب فرد مقابل نخواهد بود. بلکه طرف مقابل باید از خصوصیات اخلاقی شما لذت ببرد. زیبایی ماندگار نیست و می تواند به سرعت و در یک چشم برهم زدن از بین برود.

مسئله ی بعدی در ارتباط با آرایش کردن دختران این موضوع است که خانواده ها برای پسند بودن در هر جمع زیبایی را ملاک قرار می دهند. در حقیقت همین امر و همین تأکید از سوی خانواده ها منجربه خواهد شد تا فرزند آنها گرایش بیشتری به رسیدگی به ظاهر خود و آرایش کردن داشته باشد در حالی که باید برخی از خصوصیات اخلاقی مهم همانند درک کردن افراد ، مهربان بودن ، دوری از ظاهربینی و . . . را به آنها آموزش دهند تا در آینده بتوانند در جامعه ای همانند امروز به راحتی زندگی کنند.

اعتماد به نفس را در کارها و رفتار خود جستجو کنید و هیچ گاه از آرایش کردن به عنوان ره حلی برای افزایش اعتماد به نفس بهره نبرید. زیرا زمانی که وسیله ی آرایشی برای شما وجود نداشته باشید از انجام هر نوع کاری سرباز خواهید زد و در نتیجه مورد تأیید دیگر افراد نخواهید بود.