بهترین زمان باردار شدن

بهترین زمان باردار شدن گرداوری شد

بهترین زمان باردار شدن

 

زمان باردارشدن یک زمان تعیین شده و مشخص برای همه ی افراد نیست ، زیرا هر فردی بر اساس سیکل تخمک گذاری خود زمانی متفاوت خواهد داشت. اما بهترین زمان برای باردارشدن زمانی است که شما تخمک گذاری خود را می دانید ، به دلیل آنکه تخمک آزاد شده و مناسب برای بارداری تنها یک روز توانایی دارد نیاز است تا باردارشدن و لقاح با اسپرم نیز در همان فاصله ی زمانی رخ دهد. منظم بودن سیکل نیز از اهمیت ویژه ای برای تعیین بهترین زمان باردارشدن برخوردار می باشد.

با ترشحات رحمی خود توجه داشته باشید. زمانی که ترشحات رحمی شما بسیار زیاد می باشد احتمال رسیدن اسپرم ها به تخمک نیز افزایش خواهد یافت و رحم نیز شرایط لازم را برای لانه گزینی و ادامه ی پروسه ی تشکیل سلول تخم نیز دارد. بنابراین بسیار مهم است که شما در چه زمانی نزدیکی را انجام می دهید. به دلیل خاصیت چسبندگی و لیز بودن ورود آلت تناسلی مردانه با درد کمتری همراه خواهد بود و این موضوع برای خانم هایی که در هنگام نزدیکی درد زیادی دارند مناسب می باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده بهترین زمان باردارشدن شما زمانی اتفاق می افتد که شما از زمان دقیق تخمک گذاری خود باخبر باشید. معمولا در این دوران اگر دوست دارید که باردار شوید بهتر است از هیچ نوع روش پیشگیری استفاده نکنید ، اما اگر دوست ندارید باید دقیقا در همین دوران از انواع روش های پیشگیری هورمونی یا غیر هورمونی بهره ببرید. اغلب موارد زمانی که یک خانم به مدت یک سال از هیچ روشی استفاده نمی کند می تواند از شانس بارداری خوبی برخوردار شود.

بنابراین نمی توان گفت که در هر بار نزدیکی بارداری اتفاق می افتد. برخی از خانم ها که دارای قاعدگی نامنظم هستند و نمی توانند زمان دقیقی از تخمک گذاری خود را تعیین کنند ، ممکن است تا مدت یکسال نیز باردار نشوند. پس از یک سال در صورتی که این روند ادامه داشته باشد باید به دنبال راه چاره ای باشید و دلیل باردار نشدن خود با پزشک مربوطه درمیان بگذارید. بسیاری از پزشکان عقیده دارند بارداری باید به صورت خود به خودی اتفاق افتد ، اما برخی دیگر هم برای زودتر اتفاق افتادن بارداری از روش های افزایش هورمون ها و . . . استفاده می کنند.

 

مطالب مرتبط:

بارداری ناخواسته