علائم صرع در کودکان

علائم صرع در کودکان گرداوری شد

علائم صرع در کودکان

 

برخی از افراد تصور دارند که علائم مربوط به صرع تنها برای یک فرد بزرگسال رخ می دهد ف در صورتی که چنین نیست و در اغلب موارد صرع در کودکان نیز مشاهده می شود. البته باید به این موضوع توجه داشته باشید که صرع در کودکان از نوع کوچک می باشد  و همانند صرع در بزرگسالان با عوارض بسیار حاد و ناگهانی همراه نیست . برای تشخیص صرع کوچک در کودکان باید وی را به نزد پزشک مغز و اعصاب ببرید تا با انجام آزمایشات و تست های تکمیلی بیشتر بخصوص تست هایی همچون الکتروآنسفالوگرافی که بر روی مغز صورت می پذیرد ، علت اصلی بیماری آشکار شود.

ریسک فاکتورهایی برای تشدید این بیماری و بازگشت صرع در کودکان وجود دارد که از جمله ی آنها می تواند به زیاد دویدن و خستگی های پی در پی ، مصرف غذاهای تند و ادویه ای ، نخوابیدن و . . . اشاره نمود. صرع در کودکان با علائم متنوعی بروز پیدا می کند. بعضی از کودکان ممکن است که برای ساعتی خیره گی و همچنین گیج شدن را تجربه کنند ، اما در برخی دیگر به صورت تدریجی حملاتی در دست و پا و عضلات بدن آن رخ می دهد که فرد را همچون یک مار زخمی به درون خود می پیچاند.

در چنین مواردی کودک خود را رها کنید.اما در نزدیکی او بایستید. زیرا ممکن است که با حرکات پی در پی خود با برخورد به کتابخانه یا هر نوع شی ء خطرناک دیگری به شدت مجروح شود. به هیچ وجه در زمان حمله ی صرعی سعی در باز کردن دهان او برای چکاندن قطرات آب نداشته باشید ، زیرا در این حالت ممکن است که دادن آب عاملی برای خفگی فرد محسوب شود. صرع در کودکان به دلیل تغییر عملکرد در مغز با سردردهای زیادی همراه خواهد بود. خوشبختانه پزشک با تأیید بیماری صرع توسط تجویز یک سری از داروهای خاص بیماری را تحت کنترل خویش قرار می دهد.