بی اختیاری ادرار در خواب

بی اختیاری ادرار در خواب گرداوری شد

بی اختیاری ادرار در خواب

 

منظور از بی اختیاری ادرار در خواب همان شب ادراری خواهد بود. شب اداری معمولا در افرادی که به بیماری دیابت دچار هستند و همچنین در افرادی که در سنین کودکی به سر می برند ، امری عادی تلقی می شود. زمانی که بیماری بی اختیاری ادرار در خواب برای کودکان  رخ می دهد ، در سنین قبل از مدرسه به خودی خود بهبود خواهد یافت ، اما اگر بیش از این بازه زمانی طول بکشد باید پیگیری های لازم صورت پذیرد.

کودکان از نظر روانی در سنین قبل از مدرسه تحت فشارهای شدید روحی و روانی ، عاطفی و اجتماعی قرار دارند. ترس از حضور در جمع و همچنین صحبت کردن و . . . از مسائلی است که می تواند فشارهای زیادی را از نظر عصبی به فرد واردآورد. به ناچار کودکان این فشار عصبی را در هنگام خواب با ادرار کردن جبران می کنند. البته بی اختیاری ادرار در خواب همچنین با علل دیگر همچون مثانه پرکار نیز ارتباط دارد. مثانه ای که بیش از اندازه کار می کند ودر طول روز فرد نسبت به افراد عادی به میزان بیشتری نیاز به دفع ادرار دارد ، خود عاملی برای شب ادراری مطرح می شود.

مادر برای از بین رفتن حالت شب ادراری یا بی اختیاری ادرار در خواب کودک خود نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد. تنش های عصبی بیشتر با تذکرات پی در پی راه حل درمانی نیست ، بلکه تنها صبر کردن چاره کار می باشد. اکثر کودکان این علامت را در سنین پایین تجربه و تا قبل از مدرسه یا پیش دبستانی به صورت کامل بهبود خواهند یافت اما در غیر این صورت باید برای تشخیص دقیق تر از آزمایشات مهم تری همچون تصویربرداری های پزشکی ، دارو درمانی ، آزمایشات ادرار ، نوار مثانه نیز کمک گرفته شود ، پزشک از نظر بالینی معایناتی را انجام خواهد داد ، پس فرزند خود را برای انجام این معاینات از قبل آماده نمایید.