عوارض انحراف بینی

عوارض انحراف بینی گرداوری شد

عوارض انحراف بینی

 

بینی یک مسیر طبیعی و مهم برای عبور جریان هوا می باشد. در برخی از افراد مسیر طبیعی بینی با انحرافاتی همراه می باشد که در نتیجه خواب راحت و تنفس را از آنها خواهد گرفت. پزشکان با بررسی میزان انحراف ممکن است جراحی بینی را در نظر داشته باشند که یان نوع از جراحی جنبه ی درمانی دارد و هیچ نوع جنبه ی زیبایی با خود به همراه نخواهد داشت ، پس از براشت انحراف بینی که معمولا در قسمت فضای جداکننده بینی می باشد ، تنفس به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت.

در افرادی که فضای جدا شونده بینی آنها در هر دو قسمت دچار گرفتگی می باشد ، باید هرچه زودتر برای برطرف کردن این اختلال به پزشک متخصص مراجعه نمایند. افرادی که دچار انحراف بینی هستند ، معمولا با علائمی همراه می باشند. این علائم می توانددر ناحیه ی بینی یا در نواحی دیگر از صورت آنها وجود داشته باشد. افراد معمولا به دلیل مشکل در تنفس از راه بینی خود خشکی دهان را تجربه می کنند ، بنابراین باید از آب و مایعات فراوان برای برطرف کردن این خشکی کمک بگیرند. خشکی دهان می تواند عاملی برای پوسیدگی دندانی مطرح شود ، بنابراین باید نسبت به آن توجه صورت گیرد.

بیما ممکن است در اغلب موارد با خلط یا ترشحاتی در پشت حلق مواجه شود ، این بیماران که به صورت متناوب به دردهای سینوسی و ترشحات دچار هستند باید توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند ، زیرا انحراف بینی نیز با چنین علائمی همراه خواهد بود. بنابراین با توجه به این عامل و از بین بردن انحراف بینی خود می توانید از این ترشحات رها شوید. اما درمان انحراف بینی به معنای پیشگیری از سینوزیت نیست ، بلکه شما در فصول سرد سال باید محافظت های لازم را در برابر این بیماری داشته باشید.