پیشگیری از ابتلا به بیماری های ژنتیکی

پیشگیری از ابتلا به بیماری های ژنتیکی و پیشگیری از بیماری های ژنتیکی گرداوری شد

پیشگیری از ابتلا به بیماری های ژنتیکی

 

بیماری در هر فردی نشان دهنده ی حالتی غیر از سلامتی می باشد. برخی از ما در یگ فاصله زمانی کوتاه به بیماری دچار می شویم که خوشبختانه با مراجعه به پزشک راه های درمانی خوبی برای آن ها وجود دارد ، اما شرایط را در نظر بگیرید که فردی به یک بیماری مبتلا شده است ، این بیماری می تواند در تمام طلو عمر خوشی و آسایش را از او بگیرد و فرد نتواند در اجتماع به مانند سایر افراد حضور یابد. این نوع بیماری ها با نام بیماری های ژنتیکی معروف هستند که می توان با راه هایی از ابتلا به آنها پیشگیری نمود.

در هر فردی زمینه ای بیماری ها وجود دارد که از نسل های مختلف پدر و مادر او به ارث می رسد. این فرد بعد ها با یک فرد دیگر ازدواج می کند. در صورتی که این دو نفر با یکدیگر فامیل نباشند توارث بیماری های متفاوتی را برای آنها در نظر می گیرد که در اکثر موارد به فرزند آنها منتقل نمی شود یا در صورت بروز قابل تشخیص از نظر ظاهری نیست ، یعنی بیماری با علامت همراه نمی شود. اما زمانی که هر دو نفر بیماری های مشترکی را در زمینه ی ارثی خود دارند می توانند به عنوان ناقل این بیماری آن را به فرزند خود انتقال دهند.

ازدواج های فامیلی در گذشته با آمار بالایی اتفاق می افتاد ، حتی در برخی از روستاها به دلیل آمار بالای چنین ازدواج هایی بیماری های زیادی مشاهده می شود. آگاهی در خصوص راه های پیشگیری از ابتلای فرزند به بیماری های ژنتیکی بسیار ارزشمند است. یکی از راه ها انجام آزمایش های غربالگری در پیش از ازدواج ، پس از ازدواج ، قبل از بارداری و در حین بارداری است.

برخی از افراد پیش از وابسته شدن به یکدیگر دوست دارند تا شرایط فرزند احتمالی خود را بدانند ، به همین دلیل پیش از ازدواج به انجام آزمایش ژنتیک برای پیشگیری از بیماری های ژنتیکی می پردازند. برخی دیگر پس از ازدواج و قبل از بارداری این کار را انجام می دهند و برخی دیگر نیز در زمانی پس از بارداری خود. در همه ی این شرایط می تواند از تولد نوزاد با بیماری های ژنتیکی جلوگیری نمود. اما بهترین زمان برای این کار زمانی است که شما قصدی برای فرزند دار شدن ندارید ، زیرا با شناسایی تاریخچه زنتیکی شما ، مشاور زنتیک می تواند از بسیاری از بیماری ها در فرزند آینده شما جلوگیری نماید.