درمان غیر جراحی در دیسک کمر

درمان غیر جراحی در دیسک کمر گرداوری شد

درمان غیر جراحی در دیسک کمر

 

بسیاری از افراد که از ناراحتی های کمر خود در رنج و عذاب هستند برای بررسی به نزد پزشک مراجعه می کنند. آنها توضیحاتی را دریافت می کنند و به صورت نادرست بیماری خود را دیسک کمر می نامند. در حقیقت بیماری به نام  دیسک کمر وجود ندارد ، دیسک کمر در همه ی افراد در اسکلت و بین مهره های بدن نیز قرار می گیرد ، اما در مواردی که این دیسک با تغذیه ی خوبی همراه نباشد دچار تغییر شکل شده و در اصطلاح بیرون زدگی دیسک کمر مشاهده می شود.

بیرون زدگی دیسک کمر می تواند منجربه به سایش بین مهرها شود و در نتیجه با دردهای زیادی همراه باشد. این حالت و این بیماری تا حد امکان با روش های غیر جراحی باید کنترل شود و در همه ی افراد نیازی به استفاده از روش های جراحی وجود ندارد ، بنابراین باید توجه داشته باشید که تا حد امکان توصیه های پزشک خود را گوش فرا دهید و از جراحی پیشگیری نمایید. در اکثر موارد در افرادی که دیگر امیدی به بهبود آنها وجود ندارد جراحی دیسک کمر انجام خواهد شد.

از روش های مورد استفاده برای بهبود دردهای ناشی از دیسک کمر می توان به ورزش های سبک اشاره نمود. ورزش هایی مخصوص تحت عنوان فیزیوتراپی برای جلوگیری از فشار بر روی دیسک بین مهره های کمر وجود دارد. این کار می تواند تغذیه ی دیسک ها را برعهده گیرد و در نتیجه از خشک ماندن و عدم فعالیت نیز جلوگیری کند. دیسک کمر با انجام حرکات مختلف تغذیه می شود و در صورتی که برای مدتی زیاد در یک حالت قرار داشته باشد با مشکل روبه رو خواهد شد. نمونه ی چنین وضعیت های نادرست در مواردی مشاهده می شود که فرد برای ساعت های طولانی در پشت میز به سر می برند.

کم کردن فعالیت ها و استراحت کردن در منزل به روش صحیح راه حل دیگری به شمار می رود. در زمان استراحت و خواب بهتر است تا به پهلو دراز بکشید و یک پای خود را به سمت بالا خم کنید ، در این حالت وضعیت اس شکل ستون مهره ها در حالت اصلی خود قرار خواهد گرفت. روش های دیگر همانند استفاده از کمپرس ها برای کاهش دردهای موضعی ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر نیز مؤثر خواهد بود. در مواردی که فرد کارهای سخت انجام می دهد ( رانندگی با کامیون ، آرایشگری و . . . )می تواند از کمربندهای طبی برای ثابت نگه داشتن ستون مهره های خود نیز استفاده نماید.