موارد مصرف و عوارض نفازولین

موارد مصرف و عوارض نفازولین گرداوری شد

موارد مصرف و عوارض نفازولین

 

موارد مصرف

در موارد پر خونی چشم , ترشحات بینی , خارش و قرمزی چشم

 

موارد منع مصرف

حساسیت شدید دارویی و افزایش فشار داخل کره چشم

 

عوارض جانبی

سوزش چشم , حساسیت موضعی

 

آموزش

مصرف خودسرانه یا بیش از اندازه دارو مضر است.

 

شرایط نگهداری

در دمای معمولی نگهداری شود.