اثر درمانی متادون

اثر درمانی متادون گرداوری شد

اثر درمانی متادون

 

اعتیاد یک نوع بیماری است که در دنیای امروز به شکل های متنوع و با مواد گوناگونی مشاهده می شود. در گذشته هیچ راه حلی برای جلوگیری از اعتیاد یک فرد وجود نداشت و تنها راه حل آن به ترک و سم زدایی نیز ختم می شد. اما امروزه خوشبختانه یکی از راه های پیشگیری و درمان و نکهداری فرد در همان شرایط بیماری و رسیدن به بهبود نهایی استفاده از داروهایی تحت عنوان متادون می باشد. متادون به صورت شربت در اختیار بیماران قرار می گیرد و با نظر پزشک و تعیین دوز برای آنها تجویز خوهد شد.

افراد مبتلا به اعتیاد به دو دسته تقسیم می شوند ، عده ای از آنها توانایی لازم برای ترک نهایی اعتیاد را دارند و به همین دلیل دوست دارند تا به صورت کلی از دام این بیماری خانمان سوز رهایی یابند ، اما عده ای دیگر به دلیل شرایط بدنی خاص توانایی ترک کامل ندارند ، راه حل فعلی برای جلوگیری از اعتیاد اینگونه بیماران جایگزین کردن ماده ای دیگر برای وابستگی می باشد. این ماده متادون نامیده می شود.

از فواید استفاده از متادون به عنوان یکی از داروهای مهم در ترک افراد و جلوگیری از مصرف مواد مخدر در آنها توجه به طبیعی بودن حالت آنها می باشد. معمولا در زمان ترک اعتیاد دردهای بسیار زیادی برای افراد اتفاق می افتد ، این دردها می تواند از نظر روحی و جسمی یک فرد را تحت تأثیر خود قرار دهد ، متادون دردهای بدنی و روحی فرد را تسکین می بخشد. علاوه بر آن اعتیاد به مصرف متادون با اعتیاد به مصرف مواد مخدر تفاوت های بسیاری دارد.

معمولا استفاده از متادون در یک دوز ثابت خواهد بود ، اما در رابطه با مصرف مواد مخدر پس از هربار مصرف و سازگاری بدن با میزان مصرف بار دیگر بیش از دفعه ی قبل را طلب می کند که این خود منجربه  افزایش اعتیاد می شود. همچنین مصرف مواد مخدر دردها و ناراحتی های داخلی را در سیستم بدن پدید می آورد ، اما بر اساس تحقیقات به عمل آمده در رابطه با مصرف متادون چنین تأثیرات نامطلوبی وجود ندارد و شخص با خیالی آسوده می تواند این مواد را مصرف نماید. پزشکان و مشاورانی در مراکز ترک اعتیاد حضور دارند که روند درمان فرد را تحت کنترل قرار می دهند تا بیش از میزان تجویز شده مصرف نشود ، زیرا مصرف افراطی از متادون به عوارض جانبی همراه خواهد بود.