رابطه زناشویی در بارداری از نظر دین اسلام

رابطه زناشویی در بارداری از نظر دین اسلام و رابطه در بارداری نظر دین اسلام گرداوری شد

رابطه زناشویی در بارداری از نظر دین اسلام

 

دین اسلام دین پاکی است که می تواند شرایط را برای بسیاری از اعمال سخت یا راحت گرداند. بسیاری از زنان و شوهران از داشتن رابطه ی جنسی با همسر خود خجالت می کشند و شرم و حیا به خرج می دهند در حالی که نباید اینگونه باشد. در حقیقت اسلام دینی است که زن و شوهر را شریک یکدیگر می داند و از آنها می خواهد تا با یکدیگر به عشق بازی بپردازند ، اما یکی از سؤالات رایج در این زمینه مسئه ای است که از آن تحت عنوان رابطه زناشویی در بارداری از نظر دین اسلام می باشد. اینکه آیا این امر پسندیده است یا ناپسند در ادامه مشخص خواهد شد.

روایات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به عدم رابطه زناشویی در ماه های بالاتر بارداری نیز اشاره دارد. در حقیقت در ماه های ابتدایی که جنین به اندازه زیاد بزرگ نشده است ، این امر اشکالی ندارد اما در ماه های بالاتر که جنین به اندازه ی کافی بزرگ است و می تواند با حرکات خود حضورش را به شما بفهماند ، همانند فرزندی است که در اتاق شما حضور دارد و نفس کشیدن شما را متوجه می شود.

برخی از روایات دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده اند که رابطه زناشویی در بارداری از نظر دین اسلام ایرادی ندارد ، اما این موضوع زمانی گفته می شود که این رابطه هیچ نوع خللی در سلامت فرزند شما به وجود نیاورد. در حقیقت بسیاری از مواقع ممکن است که رابطه زناشویی با سرعت و با زور انجام شود و زن از نظر روحی و جسمی دچار آسیب شود ، در این حالت روا نیست که رابطه ای انجام شود.

رابطه زناشویی در بارداری در دین اسلام منعی ندارد اما نباید به گونه ای باشد که به رحم یک زن باردار فشاری وارد شود و این فشار بر روی جنین نیز اثر بگذارد. روابط زناشویی غیر اصولی همواره می توانند با افزایش میزان انقباض بر روی سلامت جنین تأثر نهاده و منجربه خروج زودهنگام جنین نیز بشوند. در صورتی که از روش صحیح رابطه زناشویی آگاهی ندارید نیاز است تا آگاهی لازم در این زمینه را کسب نمایید. در افرادی که از نظر جسمی شرایط نامساعدی دارند و به نوعی استراحت مطلق هستند به هیچ عنوان هم از نظر پزشکی و هم از نظر شرعی رابطه جنسی در طول دوران بارداری توصیه نمی شود.

 

بیشتر بخوانید: رابطه جنسی در بارداری