با استرس ناشی از امتحان چگونه مبارزه کنم؟؟

با استرس ناشی از امتحان چگونه مبارزه کنم؟؟

 

با استرس ناشی از امتحان چگونه مبارزه کنم؟؟

 

استرس های ناشی از امتحان برای هر رده ی سنی از یک دانش آموز دبستانی تا یک دانشجوی دکترا وجود خواهد داشت. حتی برخی از افراد هم وجود دارند که برای امتحان های غیر رسمی هم این استرس را تجربه می کنند. معمولا استرس ناشی از امتحانات باید در یک حد کم و طبیعی وجود داشته باشد و بی خیالی مطلق هم شرایط خوبی را پدید نخواهد آورد ، اما آن روی سکه هم وجود دارد و اشاره به استرس های بیش از اندازه خواهد داشت که بر روی توانایی ذهنی ما تأثیر گذار خواهد بود. این استرس ها باید تا حدود زیادی تخفیف یابند.

در شرایطی که فرد مطالعه ی کاملی را تجربه نموده و هیچگونه مشکلی برای امتحان خود ندارد ، می تواند به خوبی به سؤالات پاسخ دهد ، اما زمان حضور در جلسه ی امتحان یک استرس وضف ناپذیر به او خواهد داد که هرآنچه در ذهن او نقش بسته بود را از بین خواهد برد ، این شرایط بیشتر در زمینه ی کنکوری ها مورد مشاهده می باشد. پس شرکت در آزمون های شبیه سازی شده سنجش می تواند یک محیط شبیه سازی شده با هزینه ی کمی را برای شما پدید آورد که استرس های شدید ناشی از قرار گرفتن در جلسه امتحان را کاهش دهد.

موضوع بعدی خواب کافی شب قبل از امتحان است . معمولا برخی از افراد مطالعه ی خود را به شب امتحان موکول می کنند که همین موضوع استرس شدید تری را ناشی از به اتمام نرساندن مطالعه به همراه خواهد داشت. روز امتحان ، برای افزایش تمرکز ذهنی و توان فکر خود یک صبحانه کامل و غنی از مواد انرژی زا را مصرف کنید تا در سر جلسه ی امتحان گرسنگی بر شما غلبه نکند.

چند دقیقه قبل از امتحان خود برای از بین رفتن استرس ناشی از دانستن یا ندانستن مطالب یاد گرفته شده ، یادداشت برداری های خود را کنار بگذارید و تنها باه موفقیت خود بیاندیشید تا بتوانید با آمادگی کامل بر سر جلسه امتحان حاضر شوید.