چگونه خون دماغ کودکان از بین خواهد رفت؟؟

چگونه خون دماغ کودکان از بین خواهد رفت؟؟

چگونه خون دماغ کودکان از بین خواهد رفت؟؟

 

خون دماغ کودکان یکی از صحنه های عجیب و ناراحت کننده و پر استرس برای والدین او می باشد. در اکثر موارد والدین به بدترین حالت ها همچون وجود یک سرطان در بدن کودک خود فکر خواهند کرد ، در حالی که چنین تصوراتی کاملا اشتباه می باشد و در بیشتر موارد علل مهمی برای خون دماغ شدن وجود ندارد. پس والدین باید هرچه سریع تر در پی بندآمدن خونریزی از بینی کودک خود باشند .

برای این کار تنها یک فرد یا پدر یا مادر با آرامش کامل و خونسردی در کنار فرزند خود قرار گیرد. سپس به او اطمینان بدهد که این خونریزی مسئله ی جدی نیست و به زودی بند می آید. در سنین کودکی اعتماد کودکان به والدین بسیار زیاد است ، بنابراین با حرف های شما کودک کمی آرام خواهد شد. حالا به یک دستمال تمیز نیاز دارید تا در زیر بینی او قرار دهید. قبل از این کار خود شما یا کودک را مجاب به گرفتن بینی کنید. این کار را در قسمتی که غضروف وجود دارد ( تقریبا در یک سوم انتهایی بینی) انجام دهید.

با گرفتن محل خونریزی و صاف ماندن سر ، پس از ده و در برخی از موارد پس از 20 دقیقه خون بند خواهد آمد. در غیر این صورت به اورژانس مراجعه نمایید تا از خارج شدن خون و مایعات بدن فرزند خود جلوگیری نموده و با علت این خونریزی هم آشنا شوید. به کودک توضیح دهید که با دست کردن در بینی ، ناخن های دست وی به مویرگ های بسیار نازک بینی برخورد خواهد کرد و منجربه پاره شدن و در نتیجه خون دماغ خواهد شد. خون دماغ شدن کودکان حتی می تواند با برخورد شدید توپ به بینی یا ضربه زدن به آن هم رخ دهد.