نکات بسیار مهم در اولین نزدیکی

نکات بسیار مهم در اولین نزدیکی گرداوری شد

نکات بسیار مهم در اولین نزدیکی

 

همیشه اولین کارها با استرس زیادی همراه هستند ، برای آنکه بتوانید اولین رابطه خود را شورع کنید این استرس و تچش قلب به سراغ شما می آید. فرقی ندارد که مرد باشید یا زن ، در هر صورت  در یک از زوجین در اولین رابطه قرار دارند و نمی دانند که در این شرایط چگونه باید رفتار کنند. بهترین راه حل برای تجربه ی اول سکوت هر دو طرف می باشد. ممکن است که اولین نزدیکی پس از ازدواج بر اساس تصور شما نباشد ، بنابراین نباید عجول باشید ، کمی صبر کنید قطعا در رابطه های بعدی این کاستی ها جبران خواهد شد.

یکی از مشکلات در اولین نزدیکی پس از ازدواج ارضاء شدن زودهنگام مردان است. معمولا در شرایط طبیعی زمان ارضای مرد و زن با یکدیگر متفاوت است ، بخصوص در اولین رابطه شرایط به صورت کلی متفاوت است و ممکن که خان شما ارضاء نشود. بنابراین به او اجازه دهید تا کمی بیشتر در این موقعیت حضور داشته باشد ، شاید گذر زمان این مسئله را حل کند. هیچ گاه از اجبار برای ادامه ی رابطه ی جنسی در صورت عدم تمایل خانم استفاده نکنید ، زیرا در این صورت نه تنها به جسم بلکه به روح او ضربه بزرگی وارد خواهید کرد.

یکی از مشکلات خانم ها در اولین نزدیکی پس از ازدواج ترس از درد است. معمولا پاره شدن پرده بکارت شرایطی است که هر دختر خانم باکره ای باید آن را تجربه کند. هرچه واژن یک خانم حالت خشک داشته باشد و ترشحی از آن جاری نشود ، احتمال درد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا حد امکان احساسی شوید ، همسران باید به نوعی خانم خود را ارضاء کنند ، رسیدن به اوج لذت جنسی می تواند ترشحاتی را جاری کند که این ترشحات به روان شدن موقعیت و درد کمتر پاره شدن پرده بکارت کمک زیادی خواهد کرد.

اولین نزدیکی پس از ازدواج یکی از مهم ترین شرایطی است که مرد و زن برای اولین بار در آن قرار می گیرند. اگر همسر شما ادامه ی برقراری رابطه را دوست ندارد ، به او فرصت دهید ، از او ناراحت نشوید ، قطعا در روابط بعدی با صحبت های عاشقانه و از بین رفتن استرس های محیطی و روحی این شرایط بهبود پیدا خواهد کرد و هر دوی شما رابطه ای طولانی تر و با نتیجه ای بهتر را تجربه خواهید کرد.

 

بیشتر بخوانید: اولین رابطه جنسی