بیماری هموفیلی در زنان

بیماری هموفیلی در زنان گرداوری شد

بیماری هموفیلی در زنان

 

بیماری هموفیلی یکی از بیماری های خونی بسیار مهم می باشد که فرد مبتلا به این بیماری نمی تواند از خونریزی در بدن خود به خوبی جلوگیری کند. علت اصلی این مشکل در حقیقت نبود فاکتورهای لازم برای پیشگیری از انعقاد خون می باشد. در صورت تأمین داروهای لازم برای این بیماران مشکل آنها رفع خواهد شد ، اما به شرطی که شرایط برای آنها در حالت عادی قرار داشته باشد. مسئله بیماری هموفیلی در زنان به دلیل آنکه شرایط خاص برای آنها وجود دارد اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

منظور از شرایط خاص برای بیماری هموفیلی در زنان ، مسئله ی زایمان می باشد. زایمان ها یکی از خطرناک ترین شرایط برای بیماری هموفیلی خواهد بود ، زیرا فرد در طی زایمان حتی اگر هیچ بیماری هم نداشته باشد با خونریزی های پس از زایمان مواجه خواهد شد. در شرایطی که بیمار از نوع هموفیلی باشد ، این نوع خونریزی ها بسیار شدید تر خواهد بود. به همین دلیل خونریزی تنها یک هفته پس از زایمان خونریزی طبیعی در بیماران هموفیلی زن معرفی شده و خونریزی بیش از این میزان مسئله ی خطرناک و جدی به شمار می رود.

هرچه میزان خونریزی بیشتر باشد ، فرد بی حال تر شده و چهره ای زرد و رنگ پریده پیدا خواهد کرد. بیماری هموفیلی در زنان می تواند وجود یک حس مادری را هم تحت تأثیر خود قرار دهد ، بنابراین برای سلامت مادران در حین و پس از زایمان باید شرایط خاص فراهم باشد. مهم ترین مسئله پیگیری های منظم و بررسی فاکتورهای خونی آنها می باشد. آمادگی برای تزریق خون در این وضعیت هم بسیار ضروری بوده و همواره باید مورد توجه کادر درمانی نیز قرار داشته باشد.

هزینه های ناشی از درمان بیماران مبتلا به هموفیلی به دلیل اهمیت بیماری آنها بسیار بالا می باشد در نتیجه در هر دو گروه جنسی نیاز به حمایت های مجلس وجود دارد تا با تحت پوشش قرار دادن داروهای خاص مربوط به این بیماران بار اجتماعی بیماری را در آنها به حداقل برسانند.