آشنایی با برخی بیماری های پوستی ژنتیکی

آشنایی با برخی بیماری های پوستی ژنتیکی و بیماری های پوستی ژنتیکی گرداوری شد

آشنایی با برخی بیماری های پوستی ژنتیکی

 

همانطور که اطلاع دارید کمتر کسی وجود دارد که در طول دوره زندگی خود با بیماری های پوستی نسبتا ساده تا پیچیده مواجه نشده باشد. بسیاری از این بیماری ها با علت مشخصی به وجود می آید که پس از مدتی نیز از بین خواهد رفت ، اما برخی از آنها با منشأ ژنتیکی همراه هستند و تقریبا در تمام طول دوره زندگی بر روی بدن شما وجود دارند. شاید برخی از آنها درمان شوند اما اکثر آنها با استفاده از روش های درمانی قابل کنترل و پیشگیری از شدت گرفتن آن هستند.

از جمله اولین بیماری ها که در ارتباط با بیماری های پوستی ژنتیکی قرار دارد ، بیماری است که در آن پوست بدن شما به مانند ناخن دست و پا سخت و خشن می شود. پوستی که در هر فردی بسیار نرم است ، متأسفانه در این افراد با وجود غدد چربی نرم نخواهد بود ، در اکثر موارد جوش هایی در اطراف غدد چربی در هر دو سمت بدن مشاهده می شود. این نوع بیماری نادر است و و به صورت شایع مشاهده نمی شود. ممکن است که این جوش ها و زگیل ها در نواحی مختلف به رنگ های متفاوتی دیده شوند. این بیماری دایر سفید نام دارد.

یک بیماری دیگر پوستی و ژنتیکی وجود دارد که در ارتباط با بروز مشکل در لایه های پوست است. معمولا لایه های پوست ما در حال عادی دچار تغییر می شوند و به سرعت نیز ترمیم پیدا می کنند. اما در این افراد بیماری وجود دارد که منجربه بروز تاول های بسیاری در سطح  بدن آنها می شود هر نوع فشار یا سایش بر روی پوست بدن با این علامت همراه خواهد بود که قطعا نشانه خوبی نیست. زیرا فرد نمی تواند به فعالیت های عادی بپردازد و دائما باید از تاول های به وجود آمده مراقبت نماید ، زیرا هر تاولی می تواند به منبعی برای عفونت تبدیل شود. این بیماری اپی درمولیز تاولی نام گرفته است.

بیماری دیگر که از جمله بیمار های پوستی مهم به شمار می رود با نام پورفیری نام دارد که می تواند در پوست یا در غشای پوست به وقوع بپیوندد. در این بیماری فرد اختلالی در تولید آنزیم ها دارد. این آنزیم نقش مهمی در تولید همیم دارند که رنگریزه آهن داری در هموگلوبین به شمار می رود. این نوع از افراد به تابش نورهای شدید بسیار حساس هستند. پوست بدن آنها به شدت واکنش نشان می دهد. آنها نمی توانند به راحتی در روزهای آفتابی قدم بزنند و به نوعی زندگی آنها با مشکل مواجه است. این آسیب به پوست به دلیل تولید نشدن رنگریزه مورد نظر و افزایش پورفیرین در پوست می باشد.

 

بیشتر بخوانید: بیماری های ژنتیکی