آشنایی با آرتروز زانو

آشنایی با آرتروز زانو گرداوری شد

آشنایی با آرتروز زانو

 

آرتروز در هر نقطه ای از بدن بخصوص در بازوها و زانو رخ خواهد داد. در بین میانسالان و افرادی که در سنین پیری به سر می برند ، آرتروز زانو با شیوع بیشتری همراه است. درد ناشی از آرتروز زانو فرد را از راه رفتن مختل خواهد کرد و به همین دلیل با مشکلات عدیده ای همراه خواهد شد. این درد و ناراحتی در زانو ، تنها به علت تحلیل رفتن تدریجی غضروف بین مفصل زانو در بالا و پایین به وقوع می پیوندد که در نتیجه موجب خواهد شد تا استخوان ها بر روی یکدیگر ساییده شوند.

غضروف در هر جایی از بدن همانند بینی ، بین مفصل ها و . . . به دلیل خاصیت کشسانی خود سبب تسهیل در حرکت و جلوگیری از شدت ضربات به استخوان ها می شود. اما در مواردی که آرتروز زانو در فرد وجود داشته باشد ، دیگر غضروف عملکرد سابق خود را ندارد و در نتیجه با مشکلاتی همراه خواهد شد. درد زانو زمانی شدت پیدا خواهد کرد که مایع بین مفصل ها هم در عمل حرکت کمکی نکند و در نتیجه در آن زمان درد شدید در زانو فرد را از پای درخواهد آورد.

افرادی که به آرتروز زانو مبتلا هستند می توانند از یک سری داروهای غضروف ساز بهره ببرند. فشار بر روی زانو و فعالیت های ورزشی خود را کمتر از گذشته کنند. از پله ها با استراحت های بیشتری بالا و پایین بروند ، در هنگام بلند شدن وزن خود را بر روی یک وسیله ی کمکی قرار دهند و به هیچ عنوان از زانو برای بلند شدن بهره نبرند. در نهایت اگر تمام راهکارهای تسکین درد جوابگوی درد فرد نمی شود ، پزشک درمان با جراحی را پیشنهاد می دهد تا از پروتزهای مختلف برای پر کردن فضای خالی استفاده شود.