مسائل تربیتی و عاطفی پسرها

مسائل تربیتی و عاطفی پسرها و تربیت پسر گرداوری شد

مسائل تربیتی و عاطفی پسرها

 

پسرها در مقایسه با دخترها از پیچیدگی های رفتاری و احساسی خاص تری برخوردار هستند. متأسفانه در جامعه ی ما با وجود موضوع مرد سالاری این احساسات نادیده گرفته می شود و به همین دلیل هنوز هم پسرهایی وجود دارند که گریه کردن را کاری مردانه نمی دانند و صحبت کردن با صدای بلند و داد زدن و کتک زدن را نشانه ی مرد بودن خود تلقی می کنند. در حالی که یک مرد واقعی خصوصیات اخلاقی یک انسان واقعی را دارد.

ما انسان ها از عواطف و احساسات برخوردار هستیم ، در مردها این موضوع کمی کمتر وجود دارد اما در هر صورت هست و نمی توان آن را نادیده گرفت. مادرها و پدرها در رابطه با مسائل تربیتی پسرها مسئولیت بسیار مهمی را برعهده دارند. مادر باید به فرزند پسر خود یاد دهد که بیان احساسات جزئی از زندگی یک انسان است و با این کار می توان به نحو بهتری به تصمیم نهایی رسید . پدرها در کنار مادرها باید این مسئله را تصدیق نمایند. آنها الگویی هستند که فرزند پسر را تحت تأثیر قرار می دهند.

پدر و مادر باید علاقه ی خود را نسبت به فرزند پسر به صورت  فیزیکی نشان دهند. او را نوازش کنند ، ببوسند و در آغوش بگیرند. اجازه دهند تا فرزند پسر هم همانند فرزند دختر آغوش آنها را امن ترین جای دنیا برای بیان مشکلات و احساسات خود بداند. یکی از مسائل تربیتی پسرها صحبت نکردن آنها در خصوص مسائلی است که در بیرون از منزل با آن روبه رو هستند. مادر به عنوان ستون محکم یک خانواده نقش کلیدی دارد. پس از ورود به خانه باید با او صحبت کنید ، اما از داستان سرایی بپرهیزید تنها به صحبت های او گوش دهید و او را درک کنید. چند ساعت بعد زمانی که همه چیز آرام شد با او به صحبت بپردازید و اشتباه بودن کار را به او یادآوری کنید.

احترام گذاشتن به بزرگ تر را به او یاد دهید. از او تعریف کنید اما نه در حد افراط ، برچسب هایی به او نزنید که در صورت نداشتن شرایط لازم آنها را برای خود بداند و برای رسیدن به آنها دست به هر کاری بزند. هر کار مثبتی که پسر شما انجام می دهد تنها یک جمله به او بگویید و آن هم اینکه به او افتخار می کنید. این جمله با تأثیر بسیار بزرگی بر او همراه خواهد بود و علاوه بر بار عاطفی ، اعتماد به نفس بالایی به او خواهد داد.

 

بیشتر بخوانید: تربیت فرزند