درد قفسه سینه در خواب و بیماری های مرتبط با آن

درد قفسه سینه در خواب و بیماری های مرتبط با آن گرداوری شد

 

درد قفسه سینه در خواب و بیماری های مرتبط با آن

 

معمولا در حالت عادی افراد هیچ مشکلی را در بدن خود تجربه نخواهند کرد ، اما زمانی که تنها یک تغییر در یک ارگان از بدن اتفاق می افتد ، استرس به سراغ آنها خواهد آمد. بهتر است این استرس ها را از خود دور کنید و به مطالعه در رابطه با علل دردهای خود بپردازید. هرچه میزان آگاهی شما بیشتر باشد به سلامتی بدن خود بیشتر کمک خواهید کرد. یکی از دردهای شایع در بین مردم ، درد قفسه سینه در حالت خواب یا بیداری می باشد.

معمولا درد قفسه سینه تنها به بیماری های قلبی مرتبط نمی باشد و مشکل در اعضای مختلف بدن ما از جمله معده هم می تواند علت این دردها باشد. پس به دقت توجه داشته باشید که منشأ درد در کدام عضو احساس می شود و با چه تغییراتی بهبود خواهد یافت. برخی از مواقع دردها با استراحت بهبود می یابند ، اما برخی از مواقع درد قفسه سینه در خواب به سراغ شما می آید و می تواند با فشارهای خود ، شما را از خواب بیدار نماید.

معمولا زمانی که درد قفسه سینه در خواب رخ می دهد برای مدت چند دقیقه ادامه دار خواهدبود که می تواند به صورت منقطع یا به یکباره رخ دهد ، اما معمولا این درد برای مدت ها ادامه نخواهد داشت. زمانی که درد شما برای ساعت های زیادی ادامه دار شود احتمالا منشأ درد در جایی بغیر از قلب خواهد بود. دقت داشته باشید که در برخی از مواقع ممکن است که درد قفسه سینه در خواب یا بیداری رخ ندهد و در حمله قلبی شما تنها یک تنگی نفس احساس شود. برخی از افرادی که دیابت دارند معمولا به دلیل بیماری خود نمی توانند هر نوع حمله ای را احساس کنند که یکی از بزرگترین حملات ، حملات قلبی در آنها می باشد. معمولا زمانی متوجه خواهند شد که قلب از کار می افتد.