تغییر در هورمون های تیروئیدی

تغییر در هورمون های تیروئیدی و هورمون های تیروئیدی گرداوری شد

تغییر در هورمون های تیروئیدی

 

هورمون یکی از مهم ترین فعالیت ها را در بدن ما برعهده دارد ، در حقیقت وظیفه ی رساندن پیام های شیمیایی از عضوی به عضو دیگر بر عهده ی همین ماده می باشد که به خون ترشح می شود. برای هر غده ای از بدن هورمونی ترشح می شود که برخی از آنها درون ریز و برخی دیگر برون ریز می باشند. هورمون های تیروئیدی هورمون های مهمی است که متابولیسم و عملکرد سیستم داخلی بدن ما را برعهده دارند و می توانند فعالیت های مربوط به تمامی بدن را تحت کنترل خود قرار دهند.

تغییر در هورمون های تیروئیدی با علائمی از پرکاری یا کم کاری تیروئید همراه است. در صورتی که میزان ترشح این هورمون ها بسیار زیاد باشد پرکاری و در صورتی که کمتر از حد معمول باشد کم کاری تیروئید رخ می دهد. برخی از افراد تنها افزایش یا کاهش وزن را دلیلی بر تغییر در هورمون های تیروئیدی می دانند در حالی که در برخی از مواقع این قانون دچار تغییر می شود و نتیجه ی صد در صدی ندارد.

هورمون های تیروئیدی با نام های t3 و t4 و tsh شناخته شده هستند. این سه آیتم در بیماری های مربوط به تیروئید توسط یک آزمایش خون مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تغییر در اندازه ی هریک از این موارد احتمال ابتلای فرد به بیماری تیروئید نیز وجود دارد. برخی از اوقات فرد ممکن است که بیماری های دیگری همانند بزرگ شدن تیروئید ، سرطان تیروئید و حتی بیماری های خود ایمنی مربوط به این غده نیز مبتلا گردد. در هر صورت نیاز به پیگیری و درمان بسیار جدی است. در موارد تشخیص سرطان نمونه برداری از بافت مهم است.

در سال های پیش به دلیل نبود نمک های تصفیه شده و ید دار ابتلا به بیماری های مربوط به تیروئید همانند گواتر بسیار بیشتر بود اما خوشبختانه آمار این نوع بیماری از تیروئید بسیار کاهش یافته و تنها در مناطقی که شرایط لازم برای دریافت بد وجود ندارد اتفاق می افتد. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی تشخیص بیماری های مختلف از جمله تغییر در میزان هورمون های تیروئیدی نیز زودتر اتفاق افتاده و در نتیجه درمان قطعی نیز راحت تر خواهد بود.

هورمون های تیروئیدی هورمون هایی هستند که حتی بر اثر وجود شرایط استرس و اضطراب می توانند تغییراتی را تجربه نموده و در نتیجه بیماری را در فرد پدید آورند. این موضوع در افرادی که با سابقه ای از بیماری های تیروئیدی در افراد درجه ی یک خانواده ی خود روبه رو هستند معمولا بیشتر از سایر افراد رخ خواهد داد.

 

بیشتر بخوانید: علائم نقص غده تیروئید