علل زوال عقل در جوانی

علل زوال عقل در جوانی گرداوری شد

علل زوال عقل در جوانی

 

زوال عقل در اصطلاح یعنی کوچک شدن مغز در این صورت توانایی بسیاری از امور برای مغر مشکل خواهد بود و فرد از انجام بسیاری از کارها عاجز می شود. اما این شرایط و مشکلات تا حدودی قابل تحمل می باشند و زمانی که از حد خود پا فراتر می نهند به خانواده و اطرافیان فرد نیز لطمه جدی وارد می کنند. نکته ی مهم این موضوع است که زوال عقل در جوانی نیز یکی از مهم ترین بیماری هایی است که بار اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد و فرد تا پایان عمر نیاز به مراقبت و نگهداری خواهد داشت.

شاید از نظر شما زوال عقل در جوانی پدیده ای دور از انتظار باشد اما اینطور نیست هرچند در درصد کم اما قابل وقوع است و باید توجه ویژه ای نسبت به آن صورت پذیرد. در دوران جوانی ضربه به سر یکی از شایع ترین اتفاقات غیرقابل پیشگیری خواهد بود و همواره با شدت بسیار زیادی رخ خواهد داد. در چنین ضربانی ممکن است که بخش های مهمی از مغز صدمه ببینند و فرد به صورت لحظه ای یا برای مدت طولانی به زوال عقل مبتلا شود.

در برخی از مواقع سکته های مغزی در جوانی هم رخ می دهند. امروزه خبرهای زیادی در رابطه با مرگ یک جوان بر اثر سکته مغزی در خواب می شنویم که همین موضوع یک عامل مهم برای زوال عق در جوانی می باشد. بر اثر آسیب به عروق مغز ، ارسال پیام های عصبی و کارکرد حافظه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و فرد ممکن است بسیاری از کارهای روزمره ی خود را از یاد ببرد. در اکثر موارد از یاد بردن آدرس خانه یکی از نشانه های زوال عقل در جوانی خواهد بود. در افرادی که سابقه آلزایمر در خانواده درجه یک آنها وجود دارد چکاپ های سالانه ی خود را در دوران جوانی جدی بگیرند تا از زوال عقل در جوانی و سالمندی پیشگیری نمایند.