علل ایجاد سنگ کیسه صفرا در بدن

علل ایجاد سنگ کیسه صفرا در بدن گرداوری شد

 

علل ایجاد سنگ کیسه صفرا در بدن

 

کیسه صفرا ، کیسه ای با مایع زردرنگ در بدن می باشد که همگام با کبد برای هضم یک سری از مواد مثل چربی ها در حال فعالیت می باشد. معمولا زمانی که مایع از حالت روان خود خارج شود و به شکلی سخت تر تغییر یابد ، سنگ های صفراوی تشکیل خواهند شد. سنگ های صفراوی هم بر اساس اینکه از کدام نوع ماده نشأت گرفته باشند ، هم از نظر رنگ و هم از نظر جنس متفاوت خواهند بود. به عنوان مثل یکی از سنگ ها از جنس کلسترول می باشد. سنگ های کلسترولی معمولا بر اثر تجمع زیاد کلسترول در صفرا پدید خواهند آمد. یک سری از سنگ ها هم وجود دارند که هم کوچکتر و هم رنگ های تیره تری دارند که جنس آنها از بیلی روبین تشکیل شده است.

علل تشکیل سنگ های صفراوی معمولا متنوع هستند. اما اغلب این علت ها در رابطه با سنگ های از جنس کلسترولی که درصد زیادی از سنگ های صفراوی هستند را شامل می شود. عواملی همچون مصرف چربی های اشباع ، چاقی بیش از حد ، عامل ارث ، بیماری های متابولیکی ، افزایش زیاد بیلی روبین خون ، بیماری های مربوط به کیسه صفرا یا مجاری صفرا بر و همچنین بیماری های خونی و . . . از علل بسیار مهمی به شمار می روند.

بسیاری از افراد چاق درصدد کاهش وزن قرار دارند ، اما این کاهش وزن می تواند عواقبی را در بر داشته باشد. کاهش وزن هایی که پایه ی علمی نداشته باشد و همچنین به سرعت اتفاق افتند به راحتی بر روی سیستم های مختلف بدن همچون کیسه صفرا اثر می گذارند و معمولا این اثر سنگ کیسه صفرا را با خود به همراه خواهد داشت. کیسه صفرا برخلاف ظاهر خشن خود ، نسبت به هر تغییر کوچک حساس می باشد و حفظ تعادل و سلامتی بدن یکی از نکات مهم در ارتباط با سلامتی کیسه صفرا بشمار می رود.