فواید مصرف ترنجبین برای نوزادان

فواید مصرف ترنجبین برای نوزادان گرداوری شد

فواید مصرف ترنجبین برای نوزادان

 

شاید تاکنون با نام ترنجبین در بسیاری از عطاری ها و داروخانه ها مواجه شده باشید. شاید در زمان حضور در کنار پزشک کودکان برای برطرف شدن زردی نوزاد خود برای اولین بار با نام این گیاه به صورت قطراه برخورد کرده باشید ، اما نگران نباشید ، یکی از بهترین درمان ها برای درمان زردی های ابتدای تولد ، استفاده از عرق ترنجبین است. امروزه گیاه ترنجبین برای مصرف آسان تر در نوزادان به صورت قطره تهیه شده است.

زردی در روزهای ابتدایی تولد معمولا از روز دو یا سه آغاز می شود. زردی که در روز ابتدایی رخ دهد غیرطبیعی بوده و بیشتر به دلیل عدم سازگاری خون مادر با نوزاد در زمان جنینی رخ می دهد. پس زمانی که از طبیعی بودن زمان زردی در نوزاد خود مطمئن شدید باید او را به نزد پزشک ببرید. امروزه معمولا سه یا چهار روز پس از خروج از بیمارستان ، برای بار دوم فرزند شما توسط همان پزشک بررسی خواهد شد تا از نظر درجه زردی درمان های لازم برای وی درنظر گرفته شود.

یکی از درمان های رایج بین پزشکان اطفال و با تخصص نوزادان تجویز قطره یا عرق ترنجبین می باشد. این نوع عرق به راحتی درجه زردی فرزند شما را روز به روز کاهش خواهد داد و معمولا این کار را از طریق افزایش میزان دفع به صورت اسهالی به کار می بندد. در کنار این موضوع روده های فرزند شما از هر نوع عامل غیر طبیعی پاک می شود و او به راحتی به مصرف شیر خواهد پرداخت. پس از مصرف ترنجبین به تغییر در خلقیات غرزند خود توجه داشته باشید.

از مهم ترین شمکلات در دوران نوزادی یعنی در فاصله ی یک ماه پس از تولد ، وجود نفخ های شدید و دل پیچه به دلیل آروغ نزدن می باشد. در برخی از نوزادان هم این مشکل به صورت ارثی وجود دارد. پس از مصرف ترنجبین ، احساس آرامش وصف ناپذیری به فرزند شما باز خواهد گشت و تمامی مشکلات روده ای او به راحتی حل خواهد شد.