پیش آگاهی از سرطان تخمدان در سنین جوانی

پیش آگاهی از سرطان تخمدان در سنین جوانی گرداوری شد

 

پیش آگاهی از سرطان تخمدان در سنین جوانی

 

سرطان تخمدان یعنی سرطانی شدن سلول های سرطانی که در داخل تخمدان وجود دارند و قاعدتا چنین شرایطی می تواند زندگی فرد را تحت الشعاع خود قرار دهد. زمانی که تخمدان یک فرد سرطانی می شود یا به اصطلاح سرطان تخمدان حادث می شود ، معمولا زمانی فرد با این بیماری آشنا خواهد شد که دیگر آسیب های جدی به تخمدان وی برای تخمک گذاری وارد شده است و در اکثر موارد این تخمدان ها دیگر قابلیت گذشته را برای باروری نخواهند داشت.

این سرطان تخمدان امروزه در بین جوانان نسبت به افراد مسن تر بیشتر رخ می دهد ، اما پیش آگاهی این بیماری در سنین جوانی به نسبت بهتر از سنین میانسالی یا پیری خواهد بود. این تصور که با طران تخمدان در جوانی دیگر شانس بارداری برای فرد وجود ندارد کاملا نادرست خواهد بود. زیرا با اندکی سعی و تلاش و همچنین صبر رسیدن به این آرزوی بزرگ هم محقق خواهد شد. بنابراین نباید نگران باشید و تنها با توکل به خدا مراحل درمان را اگر در شرایط اولیه تشخیص داده شده است ، انجام دهید تا به امید خدا از پس این بیماری سربلند بیرون آیید.

در بسیاری از موارد سرطان تخمدان در مراحلی تشخیص داده می شود که نه تنها تخمدان  بلکه به دلیل سرایت این بیماری به رحم ، برداشت رحم هم از ضروریات می باشد. اما اگر حتی در مراحل پیشرفته دردهایی که در این بیماری فرد احساس می کند نادیده گرفته شود ، سرطان تخمدان حتی در سنین جوانی می تواند منجربه مرگ شود ، بنابراین از بیماری هایی است که در مراحل پیشرفته کشنده خواهد بود و باید هرچه سریع تر تشخیص و همچنین درمان آن صورت پذیرد.

امروزه روش های تشخیصی و درمانی بسیاری وجود دارد که می توان با استفاده از آنها به سرعت سرطان تخمدان را تشخیص و به درمان آن پرداخت. مراجعه هر ساله به پزشک زنان پس از ازدواج و بخصوص در سنین سیس الگی به بعد به عنوان یک راه تشخیص زودرس و درمان به موقع مطرح خواهد شد.