خطرات طب سوزنی

خطرات طب سوزنی گرداوری شد

خطرات طب سوزنی

 

برای از بین بردن علائم مربوط به درد و بیماری راه حل های بسیار زیادی وجود دارد ، یکی از راه حل های موجود استفاده از طب سوزنی می باشد. این طب یکی از بهترین راه حل ها برای از بین بردن درد و ناراحتی در بدن می باشد که با قرار دادن سوزن در نواحی بخصوصی از بدن تأثیرگذار خواهد بود. هیچ گاه این کار را در نزد افراد کم تجربه انجام ندهید ، زیرا این افراد به دلیل بی تجربه بودن خود عوارضی را برای شما پدید خواهند آورد.

معمولا طب سوزنی به این روش انجام می شود که متخصصان این کار سوزن هایی را در نقاط تعیین شده ای از بدن قرار می دهند. سوزن ها تا ارتفاع مشخصی در بدن فرو می رود و اغلب با کمی خونریزی نیز همراه خواهد بود. از نظر متخصصان این برقراری جریان خود در این مناطق مهم می تواند اعصاب بدن را تحریک کند و پس از آن مسکن های طبیعی از بدن ترشح می شود ، به همینن دلیل بدون استفاده از هیچ ماده ی شیمیایی می توان دردهای بسیار زیادی را با این روش تسکین داد.

اما از عوارض و خطرات استفاده ی نابجا از طب سوزنی می توان به این موارد اشاره نمود. به دلیل خاصیت خونریزی دهنده گی ، فرو رفتن حتی یک سوزن در بدن افرادی که از داروهای آسپرین استفاده می کنند یا بیماری خونریزی دهنده دارند خطرناک تلقی می شود. زیرا بند آمدن چنین خونریزی هایی بسیار سخت خواهد بود. فرد بی تجربه بدون آنکه در ابتدا در خصوص این موارد اطلاعاتی از فرد دریافت کرده باشد ، سوزن ها را در داخل بدن او فرو می کند ، اما در نهایت با خونریزی وسیعی در بدن مواجه می شود که تنها راه حل ادامه ی درمان در اورژانس می باشد.

اینکه سوزن ها با چه زاویه ای و تا چه ارتفاعی در بدن فرو روند بسیار مهم است. معمولا برخی از افراد کم تجربه نحوه ی در دست گرفتن سوزن ها و چگونگی فروکردن آنها را نمی دانند به همین دلیل با شکسته شدن سوزن ها در بدن مواجه می شوند. این کار می تواند به بدن یک فرد آسیب برساند ، زیرا در برخی از موارد که امکان خارج کردن سوزن در اسرع وقت از بدن بیمار وجود ندارد با یک جابجایی نادرست این سوزن می تواند به سوی قلب او حرکت کند و در نهایت با مرگ بیمار همراه باشد. البته اگر طب سوزنی توسط فرد متخصص انجام شود چنین خطراتی در تعداد کم و حتی شاید در هیچ یک رخ ندهد.